Actueel open aanbod

Ook inzetbaar als spreker onder andere via Athenas

 

Intervisie coaching:   HOE als beroepsgenoten elkaar versterken

Tijdens intervisiecoaching werk je met beroepsgenoten aan relevante thema`s uit jullie beroepspraktijk om jezelf verder te ontwikkelen en versterken. In 4 á 8 sessies van 3 uur. Welk beroep je ook hebt, wil je als groep gelijkgestemden met elkaar aan de slag met jullie ambities of problemen? Wil je als beroepsgroep van professionals of leidinggevenden met en van elkaar leren met een coach?   06-10226028

 

Individuele coaching:   HOE jezelf versterken en ontwikkelen

Tijdens individuele coaching werk je gericht aan dat wat je wilt versterken en ontwikkelen als persoon in je beroep en functie. Het is een persoonlijk traject waarin we jouw ambities, kracht en invloed centraal stellen. De coachingssessies duren 1 1/2 uur en het totale traject duurt in de regel 4 á 8 sessies. Echter je kunt er ook voor kiezen om een langere tijd gebruik te maken van mij als coach, klankbord, sparringpartner voor reflectie- en versterkingsmomenten tijdens je werk. Welk beroep of welke functie je ook uitoefent een coachingstraject is veelal waardevol voor je werk en leven.

 

HOE als groep of team een training of traject geheel op maat 

Wil je met 4 á 8 personen een coach of trainingstraject rond een specifiek thema als vragen stellen, veerkracht of veranderkracht of op een algemeen thema als coachen, samenwerken, leidinggeven of persoonlijk leiderschap? We werken met heldere uitgangspunten en niet met strakke plannen. Dat geeft ons ruimte om in te spelen op wat zich aandient en om al samenwerkend/lerend het eigen traject in te vullen: persoonlijk, concreet en bruikbaar. Er is van alles mogelijk. Van een workshop van een dagdeel tot een ontwikkeltraject van een jaar waarin we al samenwerkend en samen lerend actief en speels het leertraject invullen en volgen.

HOE jezelf ontwikkelen als coach of als coachend leidinggevende

Wil je een traject met impact om jezelf in je professie als coach of coachend leidinggevende te versterken? We starten met vaststellen wat je nu al kunt, waar je nu staat. Vervolgens werken we doelgericht op een speelse wijze aan je ontwikkeling. We werken met concrete ervaringen en leggen het accent op het versterken van je eigen coach of leiderschapsvisie en -houding, -methodieken, -modellen en -vaardigheden. We gaan vasthoudend voor kleine acties en volgen je ontwikkeling nauwgezet. Je krijgt steeds directe feedback. Je krijgt erkende en bruikbare theorieën o.a. uit mijn boeken over coachen en leidinggeven. Je wordt sterk in jezelf inzetten als belangrijkste instrument, in het krachtig bewegen en verbinden in de dynamiek van de coachrelatie en de context en je leert scherp en creatief inspelen op wat zich aandient tijdens een coachsessie. Ik wissel tussen rollen als coach, trainer en opleider en gebruik mijn eigen gedrag en onze interactie als levend leermateriaal. Het is een professioneel maar zeker ook persoonlijk ontwikkeltraject.

Wil je individueel of met een kleine groep geheel op maat aan de slag in 2 tot 18 dagdelen, we maken een passend traject.          06-10226028

 

Uitgangspunten bedrijfsinterne op maat trajecten: 

We werken aan voorwaarden die eigenaarschap stimuleren, zodat mensen hun eigen (leer)ontwikkeling willen en kunnen oppakken. Binnen de resultaatkaders starten we met ervaringen, verlangens en belemmeringen van de mensen die het werk doen. Gebruik makend van erkende methodieken werken we samen aan eigen methodieken die werken en aan afspraken die transfer en borging garanderen. We werken met kleine stappen die vertrouwen en volharding genereren. We doseren het werken met vooropgezette plannen. Dit geeft  ruimte om creatief in te spelen op wat zich aandient en gebruik te maken van elkaars kracht om tot eigen aanpakken te komen. Ik geloof in waarden- en resultaatgericht werken en in de kracht van een duurzame samenwerkingsrelatie waarin vertrouwen en openheid. De beste prestaties ontstaan door het eenvoudig en concreet te houden, actie en reflectie af te wisselen, successen te vieren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Waar geloof je werkelijk in en waar ga je echt mee aan de slag? Daar gaat het om.

 

Vrijblijvend Kennismaken

Bent u opdrachtgever, inkoper of een potentiële deelnemer:

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend, telefonisch,  gesprek om te onderzoeken hoe ik gericht kan bijdragen aan actuele vragen en ontwikkelwensen.

Voor individuele coachingstrajecten en korte trainingen rond een bepaald thema voor leidinggevenden of een specifieke groep van medewerkers kunnen we een aantrekkelijk  aanbod op maat maken.