Actueel open aanbod

Ook inzetbaar als spreker onder andere via Athenas

 

Intervisie coaching:   HOE als beroepsgenoten elkaar versterken

Tijdens intervisiecoaching werk je met beroepsgenoten aan relevante thema`s uit jullie beroepspraktijk om jezelf verder te ontwikkelen en versterken. In 4 á 8 sessies van 3 uur. Welk beroep je ook hebt, wil je als groep gelijkgestemden met elkaar aan de slag met jullie ambities of problemen? Wil je als groep directeuren, managers, coaches, docenten, artsen, ingenieurs, verpleegkundigen of … met en van elkaar leren met een coach?

INTERESSE, neem telefonisch contact op voor een vrijblijvende oriëntatie:         06-10226028

 

Individuele coaching:   HOE jezelf versterken en ontwikkelen

Tijdens individuele coaching werk je gericht aan dat wat je wilt versterken en ontwikkelen als persoon in je beroep en functie. Voor mij is coachen een dynamisch samenwerkingsproces waarbij we werken vanuit stevig en open contact en vanuit heldere uitgangspunten. Het is een persoonlijk traject waarin we jouw ambities, kracht en invloed centraal stellen. Ik maak gebruik van dat wat zich openbaart als we samen in gesprek zijn en van erkende methodieken op een manier die voor jou werkt . De coachingssessies duren 1 1/2 uur en het totale traject duurt in de regel 4 á 8 sessies. Echter je kunt er ook voor kiezen om een langere tijd gebruik te maken van mij als coach, klankbord, sparringpartner voor reflectie- en versterkingsmomenten tijdens je werk. Welk beroep of welke functie je ook uitoefent een coachingstraject is veelal waardevol voor je werk en leven.

INTERESSE, neem telefonisch contact op voor een vrijblijvende oriëntatie:         06-10226028

 

HOE als groep of team een training of traject geheel op maat 

Wil je met 4 á 8 personen een training/traject over coaching of samenwerking of leiderschap of persoonlijke positionering en ontwikkeling?  We ontwerpen samen een concreet traject wat past en waar jullie zin in hebben. We werken met kaders en niet met strakke plannen. Dat geeft ons ruimte om in te spelen op wat zich aandient en om al samenwerkend/lerend het eigen traject in te vullen: persoonlijk, concreet en bruikbaar. Vanzelfsprekend werk ik via een stevige visie, met erkende methodieken en zet ik mijn ervaringsexpertise in.  Zo`n training/traject kan één dagdeel maar ook 16 dagdelen duren. Het kan gaan over visie en methodieken zoals over coachen, inspelen op veranderingen, samenwerken  maar ook over heel concrete vaardigheden zoals krachtige vragen stellen, effectief communiceren of over jezelf profileren en positioneren als individu of team. Als eigenaar van jullie ontwikkeltraject werken jullie aan een open en positief leerklimaat hierin zal ik actief faciliteren.

Wil je met een kleine groep een persoonlijk traject met impact? Neem contact op en we maken een aantrekkelijk passend traject. Er is van alles mogelijk. Zo kunnen we bijvoorbeeld 6 keer een dag plannen in een oord wat op zichzelf al inspirerend en leerbevorderend is. Maar ook een workshop van een dagdeel kan al veel opleveren.

INTERESSE, neem telefonisch contact op voor een vrijblijvende oriëntatie:         06-10226028

 

HOE jezelf ontwikkelen als coach of als coachend leidinggevende

HOE individueel of in een groep jezelf, verder, ontwikkelen als coach of coachend leidinggevende. Heb je wel of geen coachervaring of coachopleiding, we starten met het vaststellen waar je nu staat via een coachprofiel. Van daaruit maken we een ontwikkelplan op maat wat we volgen tijdens je leerproces. We gaan aan de slag met de coachingsvisie, -houding, -methodieken, -modellen en -vaardigheden.  We werken met opdrachten en oefeningen. Je krijgt steeds directe feedback. Je krijgt erkende en bruikbare theorieën o.a. uit mijn boeken het Hoe boek voor de coach of Het grote boek over coachend leidinggeven. Je leert werken met de dynamiek van de coachrelatie en de context, met jezelf als belangrijkste instrument en met wat zich aandient tijdens een coachsessie. Ik wissel tussen rollen als coach, trainer en opleider en gebruik mijn eigen gedrag en onze interactie als levend leermateriaal. Het is een professioneel maar zeker ook persoonlijk ontwikkeltraject.

Wil je individueel of met een kleine groep geheel op maat aan de slag, neem contact op en we maken een aantrekkelijk passend traject. Er is van alles mogelijk, zo kunnen we bijvoorbeeld 3 keer een losse dag plannen of  3 keer een tweedaagse plannen in het weekend ergens in een oord wat op zichzelf al inspirerend en leerbevorderend is. Coaches vinden het waardevol als ik als ervaren senior coach hun coach op hun coachervaringen.

INTERESSE, neem telefonisch contact op voor een vrijblijvende oriëntatie:         06-10226028

 

Uitgangspunten bedrijfsinterne op maat trajecten: 

We werken aan voorwaarden die eigenaarschap stimuleren, zodat mensen hun eigen (leer)ontwikkeling willen en kunnen oppakken. Binnen de resultaatkaders starten we met ervaringen, verlangens en belemmeringen van de mensen die het werk doen. Gebruik makend van erkende methodieken werken we samen aan eigen methodieken die werken en aan afspraken die transfer en borging garanderen. We werken met kleine stappen die vertrouwen en volharding genereren. We doseren het werken met vooropgezette plannen. Dit geeft  ruimte om creatief in te spelen op wat zich aandient en gebruik te maken van elkaars kracht om tot eigen aanpakken te komen. Ik geloof in waarden- en resultaatgericht werken en in de kracht van een duurzame samenwerkingsrelatie waarin vertrouwen en openheid. De beste prestaties ontstaan door het eenvoudig en concreet te houden, actie en reflectie af te wisselen, successen te vieren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Waar geloof je werkelijk in en waar ga je echt mee aan de slag? Daar gaat het om.

 

Vrijblijvend Kennismaken

Bent u opdrachtgever, inkoper of een potentiële deelnemer:

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend, telefonisch,  gesprek om te onderzoeken hoe ik gericht kan bijdragen aan actuele vragen en ontwikkelwensen.

Voor individuele coachingstrajecten en korte trainingen rond een bepaald thema voor leidinggevenden of een specifieke groep van medewerkers kunnen we een aantrekkelijk  aanbod op maat maken.