Actueel open aanbod

Ook inzetbaar als spreker onder andere via Athenas

Mijn nieuwste boek:  HOE Samen sterk

 

Intervisie coaching:   HOE als beroepsgenoten elkaar versterken

Tijdens intervisiecoaching werk je met beroepsgenoten aan relevante thema`s uit jullie beroepspraktijk om jezelf verder te ontwikkelen en versterken. In 4 á 8 sessies van 3 uur. Welk beroep je ook hebt, wil je als groep van professionals of leidinggevenden met en van elkaar leren met een coach?   06-10226028

 

Individuele coaching:   HOE jezelf versterken en ontwikkelen

Tijdens individuele coaching werk je gericht aan dat wat je wilt versterken en ontwikkelen als persoon in je beroep en functie. Het is een persoonlijk traject waarin we jouw ambities, kracht en invloed centraal stellen. De coachsessies duren 1 1/2  uur en het totale traject duurt in de regel 4 á 8 sessies. Echter je kunt er ook voor kiezen om een langere tijd gebruik te maken van mij als coach, sparringpartner voor reflectie- en versterkingsmomenten tijdens je werk. Welk beroep of welke functie je ook uitoefent een coachtraject is veelal waardevol voor je werk en leven.

 

Wil je als groep/team (2 à 10 personen) een ontwikkeltraject op maat 

Wil je als groep/team gericht aan de slag met een specifieke methodiek of vaardigheid? Denk aan; vragen stellen, omgaan met tegenstellingen, inspelen stress of veranderingen. Of aan coachen, samenwerken, leidinggeven of persoonlijk leiderschap? We werken met heldere kaders. We gebruiken elkaars expertise om invulling te geven aan het traject: persoonlijk, concreet en bruikbaar. Er is van alles mogelijk. Van een workshop van een dagdeel tot een ontwikkeltraject van een jaar. De ontwikkeling die plaatsvindt bepaalt mede de inhoud en de lengte van het traject.

Wil je individueel of in een kleine groep jezelf als coach of (coachend) leidinggevende verder ontwikkelen?

Via een coach of coachend leiderschapsprofiel stellen we vast waar je nu staat, wat je al kunt en wat je ontwikkelpunten zijn. Vanuit een heldere visie en een stevig theoretisch kader, onder andere uit mijn boeken, werken we doelgericht via concrete ervaringen.. We werken aan visie, houding, vaardigheden, methodieken en modellen. We werken actiegericht, mede via opdrachten. Veel doen, doen, doen en er bewust van leren is de belangrijkste leerschool hierbij volgen we je ontwikkeling nauwgezet. Je krijgt steeds directe feedback.

Na het traject heb je een stevige visie op je professie en geef je er professioneel, daadkrachtig en met vertrouwen vorm aan op een wijze die bij jou past en werkt. Je bent sterk in jezelf inzetten als belangrijkste instrument, het werken met de kracht van de gecoachte, de relatie en de context en je leert doelgericht en creatief inspelen op wat zich aandient tijdens een coachsessie. Ik wissel tussen rollen als coach, trainer en opleider en gebruik mijn eigen gedrag en onze interactie als levend leermateriaal. Het is een professioneel maar zeker ook persoonlijk ontwikkeltraject.

Wil je individueel of met een kleine groep geheel op maat aan de slag in 2 tot 12 dagdelen, we maken een passend traject.   06-10226028

 

Uitgangspunten trajecten binnen organisaties

We werken aan voorwaarden die eigenaarschap stimuleren, zodat mensen hun eigen (leer)ontwikkeling willen en kunnen oppakken. Binnen de resultaatkaders starten we met ervaringen, verlangens en belemmeringen van de doelgroep. Gebruik makend van erkende methodieken werken we samen aan eigen methodieken die werken en aan afspraken die transfer en borging garanderen. We werken met kleine stappen die vertrouwen en volharding genereren. We doseren het werken met vooropgezette plannen. Dit geeft  ruimte om creatief in te spelen op wat zich aandient en gebruik te maken van elkaars kracht om tot eigen aanpakken te komen. Ik geloof in waarden- en resultaatgericht werken en in de kracht van een duurzame samenwerkingsrelatie waarin vertrouwen en openheid. Ik geloof in de kracht van het integraal en concreet inzetten van verschillende leerinterventies zoals individuele, intervisie of team coaching van leidinggevenden en medewerkers afgewisseld met korte trainingen rond bepaalde thema`s. De beste prestaties ontstaan door het eenvoudig en concreet te houden, actie en reflectie af te wisselen, successen te vieren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Waar geloof je werkelijk in en waar ga je echt mee aan de slag? Daar gaat het om.