coachend leiderschapstraining

 

 

coachend leiderschapstraining koptekst

Wat/Resultaten

De persoonlijke leerthema’s en de beoogde resultaten  in de training Coachend Leiderschap kunnen zeer verschillend zijn, afhankelijk van je ambities en datgene wat relevant is voor de invulling en ontwikkeling van je beroep/taak. Jij bepaalt zelf het thema en resultaat. Het accent tijdens de training Coachend Leiderschap kan liggen op het coachen van de individuele medewerker en/of  het team. In mijn boeken  ‘Het grote boek over coachend leidinggeven’ en ‘Hoe coach ik mijn team’, staan veel onderwerpen uitgewerkt. Je versterkt het eigenaarschap van je team en bereikt daardoor optimale resultaten.

Mogelijke resultaten om aan te werken als coachend leidinggevende:

vinke oranjeje werkt vanuit een coachend leiderschapshouding via je eigen visie en stijl
vinke oranjeje gaat effectief om met de dilemma`s tussen je leidinggevende- en coachende rol
vinke oranjeje bent duidelijk, onderzoekt en steunt als het team(lid) niet gaat voor zijn ambities, kracht en resultaten
vinke oranjeje bent altijd gericht op zowel inhoudelijke en ontwikkelresultaten en kunt goed delegeren
vinke oranjeje werkt met coachingsvaardigheden en – methodieken
vinke oranjeje werkt met je team aan doelgericht werken, effectief communiceren en elkaars verschillen gebruiken.

Hoe

In de training Coachend Leiderschap werken we aan een coachingsleiderschapsvisie, -houding, -vaardigheden en met coachingsmethodieken en modellen. We wisselen actie af met reflectie en theorie. We oefenen zeer gericht met eigen actiepunten en opdrachten, zodat je het coachend leidinggeven daadwerkelijk in praktijk brengt. We gebruiken een verscheidenheid aan erkende coachingsmethodieken en modellen, waarbij we ons laten leiden door de motto’s “waar afwijken mogelijk is zal creativiteit ontstaan” en “als het werkt is het goed”. Zie mijn boeken ‘Het grote boek over coachend leidinggeven’ en het ‘Hoe coach ik mijn team’. We werken doelgericht en gefaseerd. We gebruiken wat er gebeurt in het moment als belangrijk werk/leermateriaal.

Investering

De Coachend Leiderschapstraining wordt op maat gemaakt. De training Coachend Leiderschap duurt 1 tot 8 dagen, afhankelijk van de wensen, startsituatie, doelen en financiële bestedingsruimte.

Interesse?

Neem contact op voor een telefonisch oriënterend gesprek, via 06-10226028. Of vul onderstaand formulier in en ik neem contact met jou op.

Aanvullend

 

individuelecoachingbutton small
teamcoachingbutton small
intervisiecoachingbutton small
coachtrainingbutton small
sparringpartnerbutton small