1. Meer door minder
 2. 20% van je investering bepaalt 80% van je resultaat
 3. Voldoening en resultaat door bewegen en actie én door vertragen en reflectie
 4. Op koers door ambitie en kracht en resultaat door actie.
 5. G7 Als klant ben je koning en samen zijn we keizer
 6. G7 Gebruik de kracht van de verschillen en ervaar de kracht van verbondenheid
 7. G7 Werk niet meer samen dan zinvol en doe het synergetisch (1+1=3)
 8. G7 Alles valt alleen te begrijpen vanuit de context
 9. G7 Doen wat je zegt maakt geloofwaardig
 10. G7 Van gelijken leer je vaak het meest
 11. G7 Om coachingsvaardigheden in te zetten hoef je geen coach te zijn
 12. G7 Handig een rugzak met modellen en methodieken echter hun invloed is beperkt

Niet harder maar slimmer werken

Niet je intentie en gedrag is bepalend maar het effect

Vertragen en niks doen is vaak net zo effectief als actie, actie, actie….

Niet oplossen van het probleem maar ontwikkelen van je probleemoplossend vermogen maakt je succesvol

Als ik “lui en dom” doe ga jij bewegen en slim doen